KECUNDANG jua...

Ayat dari buku Pembeda untuk renungan:

Surah 3: 156 - 157
Terjemahan:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya apabila mereka mengembara di bumi atau berperang, " Sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh." (Dengan perkataan) yang demikian itu, kerana Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu lakukan." - Ayat 156

"Dan sesungguhnya, sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sesungguhnya, pastilah keampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik (bagimu) daripada apa (harta rampasan) yang mereka kumpulkan." - Ayat 157

RM50k....kamon... "pastilah keampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik (bagimu)..."