Melaburlah Emas

Emas, ataupun Aurum [Au] dalam Jadual Berkala. Logam yang tidak susut nilai selain Perak [atau Argentum]. Di Malaysia, pelaburan kedua-dua logam ini sedang meningkat dan semakin berkembang. Adakah anda termasuk dalam golongan yang semakin berkembang ini?

Sebelum anda terlibat secara langsung dengan pelaburan emas ini, lihat infografik Pokok Emas. Dari mana emas datang, ke mana ia digunakan. 18% adalah pelaburan emas.


The Gold Tree Infographic
Sumber: Trustable Gold


Selain itu apakah keputusan Muzakarah terhadap pelaburan emas:

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-96 yang bersidang pada 13-15 Oktober 2011 telah membincangkan mengenai Parameter Pelaburan Emas. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: