Iman di hati. Cukup?

Denga Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Jika salah seorang di antara wanita ditanya, mengapa dia tidak berhijab?Maka saudari yang terhormat ini akan menjawab: "Ah, iman itu letaknya di hati". Ini adalah jawaban yang paling sering dilontarkan para wanita muslimah yang belum berhijab apabila ditanyakan soalan ini. Di bawah ini akan kita bahaskan kekeliruan tersebut.

Sumber Kekeliruan: Mereka berusaha menafsirkan sebahagian hadith, tetapi tidak sesuai dengan yang dimaksudkan. Seperti dalam sabda Nabi SAW: "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk (lahiriah) dan harta kekayaanmu, tetapi Dia melihat pada hati dan amalmu".


Nampaklah, bahawa mereka menggugurkan makna yang semestinya, iaitu kebenaran yang dipesongkan kepada kebatilan. Memang benar, iman letaknya dalam hati, tetapi iman itu tidak sempurna bila dalam hati saja. Dengan hadith ini Rasulullah SAW hendak menjelaskan makna keikhlasan bagi diterimanya suatu amal perbuatan. Allah tidak melihat bentuk-bentuk lahiriah, seperti pura-pura khusyu' dalam solat dan sebagainya, tetapi Allah melihat hati dan keikhlasan niat dari segala yang selain Allah. Dia tidak menerima suatu amal perbuatan kecuali yang ikhlas untuknya semata.
Rasulullah SAW bersabda: "Taqwa itu ada di sini", seraya menunjuk ke arah dadanya" Pengarang kitab Nuzhatul Mutraqin berkata: "Hadith ini menunjukkan, pahala amal tergantung keikhlasan hati, kelurusan niat, perhatian terhadap situasi hati, kejelasan tujuan dan kebersihan hati dari segala sifat tercela yang dimurkai Allah".

Baca HALUANtarbawi.com untuk keterangan lanjut.